Bouwkundig teken & adviesbureau

Wat doen wij

Een goed ontwerp en een doordachte duidelijke en vooral ook volledige uitwerking ervan leiden volgens ons tot een efficiënter bouwproces met een beheersbaar budget.

Ons doel is om een project zodanig uit te werken zodat e.e.a. in de praktijk door de bouwer op de meest efficiënte wijze uitgevoerd kan worden zonder afbreuk te doen aan het ontwerp.

De gemaakte keuzes bij de uitwerking van een project zijn sterk afhankelijk van degene die het werk gaat maken. De voorkeuren van de bouwer moeten ons inziens dan ook in het tekentraject zoveel mogelijk worden meegenomen. De ene aannemer wil het liefst zoveel mogelijk prefab bouwdelen toepassen, een ander heeft een sterke voorkeur naar de meer traditionele manier van bouwen. Beide niets mis mee, maar vaak wel belangrijk om rekening mee te houden.

"Tekenkamer Vissers is een bouwkundig teken- en adviesbureau dat alle werkzaamheden van initiatief tot oplevering kan uitvoeren dan wel coördineert."

Wij bieden u kwalitatief goed teken- en advieswerk voor een eerlijke prijs.